O Privredniku - Misija i aktivnosti
 

Misija

Od osnivanja Srpsko privredno društvo “Privrednik” ostvaruje prosvjetnu i privrednu funkciju u društvu što za cilj ima razvoj srpske zajednice i očuvanje nacionalnog identiteta. Pomagati u školovanju talentiranu djecu i omladinu slabijih materijalnih mogućnosti osnovna je “Privrednikova” djelatnost. Okupiti one koji materijalno, kao i one koji svojim društvenim utjecajem i ugledom mogu pomoći ovu djelatnost, prvorazredni je zadatak “Privrednika”. Cilj je pripremiti uvjete za nove generacije mladih ljudi koji će biti garant opstanka i razvoja srpske zajednice u Hrvatskoj: generacije oslobođene odgovornosti za prošlost, koje će zajedno s mladim ljudima većinskog naroda graditi bolje i pravednije društvo i stvarati pretpostavke za integraciju i redefiniranje domoljublja uvažavajući različitost sudbina. 

Kao i mnoge manjinske zajednice, Srbi u Hrvatskoj suočavaju se s problemom asimilacije, odnosno polaganog nestajanja i utapanja u većinski narod. Međutim, značajni su privredni i kulturni potencijali srpske zajednice u Hrvatskoj, ne samo za opstanak nego i za razvitak. To su prije svega mladi ljudi (“Privrednik” godišnje stipendira između 20 i 30 talentiranih učenika i studenata slabijih materijalnih mogućnosti), zatim privredni potencijali ruralnih područja (poljoprivreda, turizam), kulturni potencijali (crkve i manastiri, ostvarenja koja su rezultat narodne posebnosti), velika nepokretna imovina (poljoprivredno zemljište, seoska imanja i nepokretna imovina u gradovima oduzeta poslije 2. svjetskog rata). Srpsko privredno društvo “Privrednik” stipendirajući školovanje učenika i studenata, istovremeno uključujući te mlade ljude u projekte iz privrede i kulture, inicirajući njihovo povezivanje i razvijajući kod njih svijest o solidarnosti, najdirektnije sudjeluje u konsolidaciji, kulturnoj i identitetskoj obnovi srpske zajednice u Hrvatskoj, ali i multikulturalnosti i multietničnosti hrvatskog društva. Ukazujući na privredne potencijale ruralnih područja, povezujući, informirajući i educirajući privredne subjekte s tih područja, kao i prezentirajući njihove proizvode, “Privrednik” pomaže revitalizaciji tih područja.

“Privrednikov” svjetonazorski koncept društva i čovjeka temelji se na tri vrijednosti: radu, štednji i čestitosti. Radom se potvrđujemo i postajemo slobodni i nezavisni. Stječemo bogatstvo i nadmoć, ali rad nas i oplemenjuje jer radimo ne samo za sebe, nego i za druge. Radeći preuzimamo odgovornost i za drugog, a ta odgovornost realizira se dobročinstvom. Štednjom čuvamo radom stečena dobra kako bi planirali vlastitu budućnost, ali i kako bi pomagali, jer sretan čovjek je samo u sretnom okruženju. Čestitost je duboko individualni izbor koji snažnije harmonizira društvo i zajednicu od bilo kojeg zakona i pravila. Držeći se tih vrijednosti, različitost kultura, vjera, identiteta samo su različiti putevi koji vode jednoj svrsi: mladom čovjeku kojemu je potreban oslonac i pomoć.


Aktivnosti

Klub "Privrednikov dom"


P-portal

Posjeti Privrednikov portal pod nazivom P-portal i saznaj sve aktualnosti kod Srba u Hrvatskoj.


Vrh