Članstvo u Privredniku

Članstvo u Privredniku

Članovi Srpskog privrednog društva “Privrednik” mogu biti ljudi dobre volje i na dobrom glasu koji prihvaćaju ciljeve i djelatnosti utvrđene Statutom Društva, koji aktivno sudjeluju u radu Društva i koji zadovolje uvjete iz Statuta, kao i pravne osobe koje prihvaćaju ciljeve i djelatnosti utvrđene Statutom, koji aktivno podupiru rad Društva i koji zadovolje uvjete propisane Statutom. Kandidat za člana Društva ispunjava pristupnicu. O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor. Prijem u članstvo reguliran je Članskim pravilima.

Članovi Društva su punopravni, patronski i izvanredni.

1. Punopravni članovi su redovni članovi i doživotno-redovni članovi.

2. Patronski članovi su stalni članovi, fundatori, dobrotvori i zadužbinari

3. Izvanredni članovi mogu biti nesamostalni članovi, pomažući članovi i počasni članovi.

Više informacija o pravima, odgovornostima i obavezama članova Društva možete pronaći u Članskim pravilima kao i u Statutu Društva.

Svatko tko želi postati član SPD "Privrednik" mora ispuniti i poslati Molbu za članstvo. Odluku o članstvu donosi Upravni odbor.


Aktivnosti

Klub "Privrednikov dom"


P-portal

Posjeti Privrednikov portal pod nazivom P-portal i saznaj sve aktualnosti kod Srba u Hrvatskoj.


Vrh