BIBLIOGRAFIJA

Bibliografija 1897. - 2008.

1897.

Deset glavnih pravila Privrednika iz 1897. god., b.m., Humanitarni fond Privrednik, 1897.

1898.

Aršinov, Pavle, Srpske zemljoradničke zadruge. Razgovor Srba ratara o zemljoradničkim zadrugama, Zagreb, 1898.

1899.

Predstavka Saveza Srpskih zemljoradničkih zadruga i Centralne kase Srpskih privrednih zadruga, Privrednik, br. 17, Zagreb, 1899,  275.

1900.

Mali đački zbornik, Zagreb, Privrednik, 1900.

Pet godina rada Srpske banke, Privrednik, br.13, Zagreb, 1900, 154-155.

Srpski dobrotvor Isidor Dobrović, Privrednik, br.2,  Zagreb, 1900, 19.

S. M., Da li je potrebno srpskom sveštenstvu i ekonomsko obrazovanje, Privrednik, br. 20, Zagreb, 1900, 233-235.

1901.

A., Uzoriti srpski dobrotvori, Brankovo kolo, br. 15, Sremski Karlovci, 1901, 449-453.

Lotić, Ljubomir, Zanati i zanatlije i naš narod, knj.1, Novi Sad, Matica srpska, 1901.

P., Srpski dobrotvor Isidor Dobrović, Srpski Sion, br. 14, Novi Sad, 1901, 223—225.

1902.

Lotić, Ljubomir, Zanati i zanatlije i naš narod, knj.2, Novi Sad, Matica srpska, 1902.

Mitropolit Serafim, Prečasnom sveštenstvu i blagočestivom narodu Pravoslavne srpske mitropolije zahumsko-hercegovačke, Privrednik, br. 12, Zagreb, 1902, 151-152.

Sveštenstvo i zemljoradničke zadruge, Privrednik, br. 14, Zagreb,  1902, 173-174.

U spomen d-ru Jovanu Pačuu, Privrednik, br. 21, Zagreb, 1902, 257.

1903.

Šta ćemo i kud ćemo sa našim đacima?, Zagreb, Privrednik, [1903?].

1904.

Zapljena Privrednika, Privrednik, br.5, Zagreb, 1904, 41.

40.000 kruna poklanja gospođa Marija udova Vase Jakšića iz Dervente za unapređenje srpske omladine, Privrednik, br.12, Zagreb, 1904, 111.

1905.

Kakve ljude preporučuje Privrednik, Privrednik, br.23, Zagreb, 1905, 247-248.

Matijević Vladimir, Omladinac,  Beograd, 1905, 41-42.

Srpski dobrotvor Toša Ilić, Privrednik, br. 11, Zagreb, 1905, 133-134.

1906.

Božić Privrednikovih pitomaca, Privrednik, br. 2, Zagreb, 1906, 19-20.

Đorđe Radak, Privrednik, br.3, Zagreb, 1906, 33-34.

Mohački prota Gavra Boljarić, Privrednik, br. 3, Zagreb, 1906, 31.

Odlikovani pitomci Privrednika, Privrednik, br. 19, Zagreb, 1906, 185.

Sa glavne skupštine Srpskog privrednog  društva Privrednik, Privrednik, br. 10, Zagreb, 1906, 99-100.

Teodor pl. Ožegović, Privrednik, br. 1, Zagreb, 1906, 3-4.

1907.

Darovi šegrtskom fondu za unapređenje srpskog privrednog podmlatka, Privrednik, br. 2, Zagreb, 1907, 20-22.

Desetogodišnjica Privrednika,  Privrednik,br. 19, Zagreb, 1907, 202-203.

Kakvi su Privrednikovi pitomci, Privrednik, br.7, Zagreb, 1907, 81-82.

Ovogodišnja Glavna skupština srpskog privednog društva Privrednik, Privrednik, br. 11, Zagreb, 1907, 126-127.

Šegrtski božić,  Privrednik, br. 6, Zagreb, 1907, 66-68.

Štipendije i štipendiste, Privrednik, br.6, Zagreb, 1907, 61-62.

1908.

Glavna skupština srpskog privrednog društva Privrednik, Privrednik, br. 12, Zagreb, 1908, 150.

20.000 kruna Privredniku, Privrednik,  br. 12, Zagreb, 1908, 150.

Dobrotvor srpske privredne omladine Konstantin Stojšić, Privrednik br. 21, Zagreb, 1908,  249.

Dobrotvor srpske privredne omladine Mile pl. Drakulić od Mrsingrada, ces. i kr. kapetan, Privrednik, br. 5, Zagreb,  1908, 57.

Dobrotvori privredne omladine, Privrednik,  br. 15, Zagreb, 1908,  178.

Još jedan Privrednikov dobrotvor, Privrednik,  br. 11, Zagreb,  1908, 137.

Šegrtski božić u Budimpešti, Privrednik,  br. 6,   Zagreb, 1908, 74.

1909.

Voja Milanković, Privrednik,  br. 3, Zagreb, 1909,  29.

Glavna skupština srpskog privrednog društva, Privrednik, br.10, Zagreb, 1909,  116.

Dobrotvori privredne omladine, Evgenija i Petronela Dumča iz Sentandreje, Privrednik, br. 15, Zagreb, 1909, 178.

Evala narodnom dobrotvoru Đoki Staniću, Privrednik, br. 1, Zagreb, 1909, 1.

Zanatlijska zaklada Hadži Gavre i Marije Plavšić, Privrednik, br.15, Zagreb, 1909, 182-183.

Naše društvo Privrednik i Rumuni, Privrednik, br. 22, Zagreb, 1909, 284.

Predlog Srpkinjama u K..., Privrednik, br. 13, Zagreb, 1909,  145-146.

1910.

Velika srpska dobrotvorka, Marija, udova Vase Radosavljevića, Privrednik, br. 15, Zagreb,  1910, 185.

Danka Joanović, Privrednik,  br. 1, Zagreb,  1910, 11.

Dobrotvorka srpske privredne omladine Hristina Dobrović, Privrednik, br. 4, Zagreb,  1910, 45.

Jovo R. Jovanović, srpski narodni dobrotvor, Privrednik  br. 20, Zagreb,  1910, 245.

Najviša poseta, Privrednik,  br. 6, Zagreb,  1910, 69.

Najnovija uredba kod Privrednika, Privrednik,  br. 15, Zagreb,  1910, 192.

Pravoslavni arhiepiskop karlovački, mitropolit i patrijarh srpski slavnoj upravi društva Privrednik u Zagrebu, Privrednik,  br. 14, Zagreb,  1910, 169.

Jovan Vučković, Srpski kompas za godinu 1909, Zemun, 1910.

Uspomene na privrednikovog dobrotvora Konstantina Stojšića, Privrednik,  br. 6, Zagreb, 1910, 71.

Hristina Dobrović, Spomenak, br. 3, Pančevo, 1910, 43.

1911.

Božić Privrednikovih pitomaca, Privrednik, br.2, Zagreb, 1911, 19-21.

Jovan Vučković, Srpski kompas za godinu 1911-12, Zemun, 1911.

Lazar M. Janković, Privrednikov poverenik u Titelu, Privrednik, br. 13, Zagreb, 1911, 165.

Pedesetogodišnjica svešteničkog služovanja preč. gosp. oca Amvrosija Pavlovića, prilog 12. broju Privrednika, Zagreb, 1911, 42.

 1912.

Velike zadužbine gosp. Evgena i g-đe Petronele Dumče u dobrotvorne i prosvetne celji, Privrednik, br. 9, Zagreb, 1912, 113.

David Milanković, član Privrednikovog Patronata i umirovljeni septemvir, Privrednik, br. 17,  Zagreb, 1912, 240.

Dva Privrednikova najnovija dobrotvora, Privrednik, br. 10, Zagreb, 1912, 130.

Zaklada gospođice Katice Ivošević iz Vinkovaca, Privrednik, br. 2,  Zagreb, 1912, 13.

Jovan Đuričić-Biorac, veliki posednik i član Privrednikovog Patronata, Privrednik, br. 4, Zagreb, 1912, 47.

Mihailo Ivančević, Privrednik, br. 2,  Zagreb, 1912, 15.

Privrednikov najnoviji dobrotvor, Privrednik, br.14, Zagreb, 1912, 194.

Privrednikovim pitomcima, Privrednik, br. 6, Zagreb, 1912, 77.

Privrednikovi prvi svatovi, Privrednik, br. 4, Zagreb, 1912, 43.

Srpkinje u Novom Sadu neće da budu na ruci Privredniku, Privrednik, br.1, Zagreb, 1912, 7.

1913.

Božić Privrednikovih pitomaca, Privrednik, br. 6, Zagreb, 1913, 87-90.

Božo Jerić, član Privrednikovog Patronata i narodni dobrotvor, Privrednik,  br. 20, Zagreb, 1913, 315.

Valjanoj Privrednikovoj omladini na ugled, Privrednik,  br. 24, Zagreb, 1913, 394.

Večernja škola Privrednikove trgovačke omladine u Zagrebu,  Privrednik,  br. 24,  Zagreb, 1913, 394.

Živojnović, Jovan, ProsvetnikII, ovaspitanjuiobrazovanjunašenaročitoprivrednemuškei ženskeomladine,NoviSad, 1913.

Zubović Mihajlo, Privrednik, br. 3, Zagreb, 1913, 29—30.

Nemoj se otuđivati od svoga Privrednika, Privrednik, br. 24, Zagreb, 1913, 393.

O večernjoj školi Privrednikove omladine u Zagrebu, Privrednik, br.18, Zagreb, 1913, 277-279.

Privrednik: Pohvale i članci za unapređenje narodne privrede, Novi Sad, 1913.

Privrednikove škole na manastirskim imanjima, Privrednik, br. 23, Zagreb, 1913, 361.

Prilog Privredniku, naše iseljeničko pitanje. Šta nam je Amerika dala i donela. Predavanje Laze Horvata, sekretara Srpskih zemljoradničkih zadruga na 15 Kongresu, Srpske zemljoradničke zadruge, koja je održaana 18 i 19. septembra u Novoj Gradišci, Zagreb, 1913.

1914.

Božić Privrednikovih pitomaca, Privrednik, br. 3, Zagreb, 1914,  48.

Vladina pomoć Privredniku, Privrednik, br.12, Zagreb, 1914, 215.

Sima Milutinović, bivši trgovac i član Privrednikovog Patronata, Privrednik, br. 3, Zagreb, 1914, 34.   

1921.

Deželić, Stjepan, Bankeibankarstvo-djelovanje, poslovanjeirazvojbanaka, Zagreb, 1921.

Kongressrpskihzemljoradničkihzadruga, Srpskizadrugar, br. 10, Zagreb, 1921, 41-156.

1922.

Božić Privrednikovih  pitomaca, Privrednik, br. 2,  Zagreb, 1922, 30.

Veljko Vilić, Privrednik, br. 2  Zagreb, 1922, 26.

Gosp. Lazar Bačić, veliki dobrotvor Privrednika, Privrednik, br. 6, Zagreb, 1922, 95.

Gospodar Lazo Bačić, trgovac jasenovački, Privrednik, br. 1,  Zagreb, 1922,  II-III.

Dimitrije M. Ćorić, industrijalac beogradski, Privrednik, br. 9, Zagreb, 1922, 151.

Đorđević, Milan P., Srbija i Jugosloveni za vreme rata 1914-1918, Beograd, Prosveta, 1922.

Zadužbine gospođice Katice Ivoševićeve iz Vinkovaca, Privrednik, br. 10, Zagreb, 1922, 173-174.

Zadužbina Pavla i Marije Mihailović iz Donjeg Kovilja, Privrednik, br. 3, Zagreb, 1922, 47.

Zašto se Privrednik seli u Beograd, Privrednik, br.10,  Zagreb, 1922, 163.

Eufemija ud. Velisavljević iz Velikog Bečkereka, Privrednik, br. 5, Zagreb, 1922, 75.

Kako postaju valjani ljudi srećni, makar i siromašni bili, Privrednik, br. 4, Zagreb, 1922, 63.

Kako se obnovio Privrednikov rad posle rata, Privrednik, br.1, Zagreb, 1922, III-IV, dodatak.

Kako se obnovio Privrednikov rad posle rata, Privrednik, br. 2, Zagreb 1922, 31.

Kongres ujedinjene privredne omladine, Privrednik, br. 7, Zagreb, 1922, 119.

Pribićević, Adam, Dobro drvo, Privrednik, br. 2, Zagreb, 1922, 22-23.

Privrednik sad u Beogradu, Privrednik, br.12, Zagreb, 1922, 194.

Privrednik u Beogradu, Privrednik, br.12  Zagreb, 1922, 193.

Privrednikov pitomac privrednikovcima, Privrednik, br. 3, Zagreb, 1922, 44.

Privrednikova dvadesetopetogodišnjica, Privrednik, br.12, Zagreb, 1922, 194.

Privrednikovo preseljenje u Beograd, Privrednik, br. 9, Zagreb, 1922, 155.

Slika i uz sliku, naša omladina, ljudi gospodari u Sarajevu, Privrednik, br. 8, Zagreb, 1922, 135.

Srpska banka u Zagrebu, Privrednik, br. 5, Zagreb, 1922, 78.

Članovima Privrednikovim i svima ostalim pomagačima i prijateljima, Privrednik, br. 11, Zagreb, 1922, 177.

Šta su zaključili najstariji Privrednikovi ljudi, Privrednik, br.1, Zagreb, 1922, 6.

1923.

Govor Delfe Ivanićke, Privrednik, br. 9-10, Beograd, 1923, 153.

Dvadesetopetogodišnjica Privrednikovog rada, Privrednik, br. 8, Beograd, 1923, 117.

Zašto je zaostao poneki posao kod Privrednika, Privrednik, br. 2, Beograd, 1923, 17.

Značaj Privrednikovog rada u nas, Privrednik, br. 3, Beograd, 1923, 34.

Značajna proslava u Beogradu, Privrednik, br. 7, Beograd, 1923, 101.

Još o proslavi Privrednikove dvadesetopetogodišnjice, Privrednik, br.11, Beograd, 1923, 165.

Kakvi su Privrednikovi pitomci, Privrednik, br. 4, Beograd, 1923, 150.

Lazarević, Sima, zamenik direktora Srpske banke u Zagrebu, Privrednik, br. 7, Beograd, 1923, 98-99.

Najviše priznanje i odlikovanje Privredniku, Privrednik, br. 5, Beograd, 1923, 69.

Naše Sarajlije za Privrednik, Privrednik, br. 3, Beograd, 1923, 35.

Njegovo Veličanstvo kralj među šegrtićima, Privrednik, br. 9-10, Beograd, 1923, 147.

O Privrednikovom domu u Beogradu, Privrednik, br.12, Beograd, 1923, 181.

Pismo predsednika priređivačkog odbora Privrednikove proslave i odziv na njega, Privrednik, br. 9-10,  Beograd, 1923, 175.

Privrednik u Beogradu, Privrednik, br.1,  Beograd, 1923, 1.

Privrednik u službi naroda, Politika, Beograd, 6, 7, 8. I 1923, 5.

Privrednikov visoki pokrovitelj, naš kralj, Privrednik, br. 5, Beograd, 1923, 70.

Proslava Privrednikove dvadesetpetogodišnjice, Privrednik, br. 9-10, Beograd, 1923, 133-164.

Ratar Arsa Đurić, Privrednik, br. 11, Beograd, 1923, 173.

Simo Lazarević, Privrednik, br. 8, Beograd, 1923, 127.

Slatka pomoć Privredniku, Privrednik, br. 11 Beograd, 1923, 175.

Skupština Privrednika, Privrednik, br. 9-10, Beograd, 1923, 134.

Spomenica o Privrednikovoj dvadesetpetogodišnjici 1897-1923, Beograd, Privrednik, 1923.

Uspomena na proslavu Privrednikove dvadesetpetogodišnjice, (9. i 10. septembar 1923), Beograd, Privrednik, 1923.

Cvijić, Jovan, Reč o dvadesetopetogodišnjici Privrednika, Srpski književni glasnik, Nova serija, Beograd, knj. 10, 1923, 134-137.

Što i kako rade Privrednikovi ljudi u Beogradu, Privrednik, br. 2, Beograd, 1923, 17.

1924.

Arhimandrit Amvrosije Pavlović, Privrednik, br. 3,  Beograd, 1924, 44.

Aćim Đermanović, Privrednik, br.12, Beograd, 1924, 188.

Društvo Privrednik i njegovi prijatelji, Privrednik, br. 6, Beograd, 1924, 81.

Za Privrednikov dom u Beogradu, Privrednik, br. 3, Beograd, 1924, 46.

Zadruga Srba privrednika za štednju i kredit u Vinkovcima, Privrednik, br. 7, Beograd, 1924, 102.

Zadruga Srba privrednika u Daruvaru, Privrednik, br. 4, Beograd, 1924, 56-57.      

Zadužbina Živojina Šašića iz Surduka, Privrednik, br. 5, Beograd, 1924, 66.

Zadužbina Sretena Aleksića i žene mu Zorke iz Beograda, Privrednik, br.10, Beograd, 1924, 145-147.

Zadužbina ratara Petra i Divne Kekić iz Starog Bečeja, Privrednik, br.11, Beograd, 1924, 161.

Kosta Todorović, Privrednik, br. 5, Beograd, 1924, 71.

Lazarević Sima, Privrednik, br.7, Beograd 1924, 28-29.

Mali zbornik, Beograd, Privrednik, 1924.

Milan Milojević, Privrednik, br. 3, Beograd, 1924, 44.

Naše zauzimljive Srpkinje u Vukovaru, Novom Sadu i po drugim mestima, Privrednik, br. 6, Beograd, 1924, 83-85.

Pomoć Privredniku iz Amerike, Privrednik, br. 4, Beograd, 1924, 51.

Poseta uprave Srpskog poljoiprivrednog društva kod Privrednika, Privrednik, br. 12, Beograd, 1924, 180.

Privrednikov dvadesetpetogodišnji rad i naša savremena naiconalna nauka, Privrednik, br. 1, Beograd, 1924, 4.

Privrednikov dom, Privrednik, br. 4, Beograd, 1924, 63.

Privrednikov pitomac – veliki dobrotvor privrednika, Privrednik br. 7, Beograd, 1924, 97.

Privrednikova omladina u Somboru, Privrednik, br. 8,  Beograd, 1924, 115.

Privrednikovi ljudi u Beogradu, Privrednik, br. 5, Beograd, 1924, 69.

Privrednikovi pitomci svud su najzauzimljiviji pomagači Privrednika, Privrednik, br. 3, Beograd, 1924, 45.

Privrednici u Novom Sadu,Privrednik, br. 1, Beograd, 1924, str. 1.

Privrednikovi pitomci u Americi, Privrednik, br.13, Beograd, 1924, 211.

Privrednikovi pitomci i naši ostali Srbi u Americi, Privrednik, br. 13, Beograd, 1924, 193.

Proslava tridesetogodišnjice Privrednika – plakat, 23. septembar 1924.

Svoju sedamdesetogodišnjicu proslavlja naš neumorni gosp. Vladimir Matijević, Sima Lazarević, Privrednik, br. 7, Beograd, 1924, 98.

Skupština Privrednikovog Patronata, Privrednik, br. 9, Beograd, 1924, 134.

Srpska banka u Zagrebu, Privrednik, br. 13, Beograd, 1924, 194-196.

Hvala Privredniku, Privrednik, br. 2, Beograd, 1924, 17.

400.000 dinara za širenje Privrednikovog uspelog zauzimanja i rada, Privrednik, br. 3,  Beograd, 1924, 33.

1925.

Dva važna Privrednikova dana, Privrednik, br. 9, Beograd, 1925, 147.

Zadužbina Đorđa i Anke Jagnić iz Pakraca, Privrednik, br. 8, Beograd, 1925, 131-132.

Zadužbina Save Milenkovića i gospođe mu Pandore, Privrednik, br. 4, Beograd, 1925, 53.

Zanatlijska zadužbina Hadži Gavre i Marije Plavšić iz Novog Sada, Privrednik, br. 7,  Beograd, 1925, 13.

Zašto je Privrednik 1925. godine smestio 1.500 šegrta mesto 3.000 šegrta, Privrednik, br.12, Beograd, 1925, 207.

Jedna poseta Privredniku, Privrednik, br.1, Beograd, 1925, 2.

Korisni Privrednikovi ljudi, Privrednik, br. 1, Beograd, 1925, 9-10.

Kraljica kod Privrednika, Privrednik, br.5, Beograd, 1925, 73.

Ostavina Stevana Georgijevića, Privrednik, br. 2, Beograd, 1925, 17.      

Pedesetogodišnjica rada gospodina Nikole Ćuka, Privrednik, br. 11, Beograd,1925, 189-190.

Predavanje u Privredniku, Privrednik, br. 6, Beograd, 1925, 95.

Privrednik u Južnoj Srbiji, Privrednik, br. 8, Beograd, 1925, 133.

Privrednikova kultura, Privrednik, br. 4, Beograd, 1925, 54.

Privrednikova omladina u Srbobranu (Sentomašu), Privrednik, br. 8, Beograd, 1925, 133.

Privrednikovi ljudi u Americi, Privrednik, br. 5, Beograd, 1925, 76.

Privrednikovi pitomci i ostali Srbi u Americi za Privrednik, Privrednik, br. 1, Beograd, 1925, 17.

Privrednikov važan korak napred, Privrednik, br.11, Beograd, 1925, 179.

Privrednikov dom u Beogradu, Privrednik, br.12, Beograd, 1925, 195.

17.000 Privrednikove dece, Privrednik, br.1, Beograd, 1925, 4.

Tridesetogodišnjica Srpske banke, Privrednik, br.7, Beograd, 1925, 113.

Šta kaže i preporučuje gospodin Mihailo Pupin, Privrednik, br. 5, Beograd, 1925, 77.

1926.

Aršinov, Pavle, Kako su nas nekad školovali u Banatu, Novom Sadu i Vojvodini, uredio Danilo Vulović,  Beograd, Profesorsko društvo, 1926, 156-165.

Vujić, Vid, Moja poseta Privredniku, Privrednik, br. 1, Beograd 1926, 5-7.

G. Jovo Sekulović, dvadesetogodišnjica njegovog rada za Privrednik, Privrednik, br. 2, Beograd, 1926, 24.

Zadužbina gospođe Jelene Čavić, rođene Kirović iz Varaždina, Privrednik, br. 2, Beograd, 1926, 22-23.

Zadužbina Stevana Živkovića, licidera iz Bečeja, Privrednik, br. 4, Beograd, 1926, 53.

Kakvi su nam gradovi, Privrednik, br. 3, Beograd, 1926, 39.

Osvećenje Privrednikovog doma, Privrednik, br. 2,  Beograd, 1926, 26.

Paulina Matijević rođ. Lađević, Privrednik, br. 5, Beograd, 1926, 1.

Privrednikov pitomac svima Privrednikovcima, Privrednik, br. 4,  Beograd, 1926, 54.

Privrednikova najlepša slika, Privrednik, br.11, Beograd, 1926, 163.

Privrednikova omladina u Velikom Bečkereku, Privrednik, br. 9, Beograd, 1926, 131.

Tridesetogodišnjica rada Srpske banke u Zagrebu, Privrednik, br. 4,  Beograd, 1926, 51.

U večiti spomen Nikole Radojkića, Privrednik, br. 8, Beograd, 1926, 122.

Fond Pauline V. Matijević, Privrednik, br. 6, Beograd, 1926, 96-98.

Četvrti Kongres Privrednikovih pitomaca samostalnih gospodara, Privrednik, br. 7,  Beograd, 1926, 99.

Šta možemo da učinimo za naš Privrednik mi mlađi i najmlađi, Privrednik, br. 1, Beograd, 1926, 112.

1927.

Božić Privrednikove omladine, Privrednik, br. 2  Beograd, 1927, 19.

Vuić, Vid, Privrednik. Englesko srpski rečnik i Kalendar za 1927, Beograd, 1927.

Danilo Sedmakov iz Titela, Privrednik, br.12, Beograd, 1927, 193.

25.000 dinara za izdizanje i unapređivanje Srpske privredne omladine, Privrednik, br. 21,  Beograd, 1927, 30-31.

Zadužbina Jovana i Stojka Obradovića iz Pančeva, Privrednik, br. 8, Beograd, 1927, 121.

Izveštaj sa Privrednikovog kongresa održanog u Lipiku 1. maja 1927, Privrednik, br. 5,  Beograd, 1927, 63.

Izveštaj uprave Privrednika, Privrednik, br.10, Beograd, 1927, 158.

Jovan Cvijić, Privrednik, br. 3, Beograd, 1927, 34.

Pismo Privrednikovog pitomca svojoj braći pitomcima, Privrednik, br.11, Beograd, 1927, 181.

Pravila srpskog privrednog društva, Srpsko privredno društvo, Skupština 1926, Beograd 1927.

Privrednikov izveštaj, Privrednik, br. 10, Beograd, 1927, 172.

Privrednikov Slavonski kongres,  Privrednik, br. 5, Beograd, 1927, 65-68.

Privrednikovi pitomci u vojsci i za vreme rata, Privrednik, br. 7,  Beograd, 1927, 105.

Proslava Privrednikove tridesetogodišnjice, Privrednik, br. 5,  Beograd, 1927, 130.

Proslava tridesetogodišnjice  Privrednika, plakat, Beograd, 1927.

Rista Kondić, Privrednik, br.11, Beograd, 1927, 177.

Tridesetogodišnjica Privrednika,  Privrednik, br.10,  Beograd, 1927, 153.

1928.

Blagojević, M. S.,  Lice i naličje društva Privrednik  u Beograda, Privrednik, Beograd, br. 10, 1928, 55.

Velika zadužbina od deset miliona dinara (Mihailo Pupin), Privrednik, br. 10, Beograd, 1928, 145-147.

Godišnja sednica Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 9, Beograd, 1928, 125.

D. Popović, Privrednik, Enciklopedija SHS, III, Beograd, 1928, 696-697.

Zadužbina gospodina Mladena Belića, Privrednik, br.2, Beograd, 1928, 2.

Kongres Privrednika u Topuskom, Privrednik, br.8, Beograd, 1928, 114.

Pamflet protiv Privrednika, Privrednik, br. 9, Beograd, 1928, 136.

Privrednik, trideset godina plodnog života i rada, Privrednik br.2, Beograd, 1928, 7.

Privrednikov kongres za Gornjo-karlovačku eparhiju, Privrednik, br. 1, Beograd, 1928, 2.

Privrednikov kongres za oblast Gornjo-karlovačkog vladičanstva, Privrednik, br. 5-6, Beograd 1928, 65.

Primeri za ugled, Privrednik, br. 2, Beograd, 1928, 10.

Redovna glavna skupština privrednika i Privrednikovog Patronata, Privrednik, br. 10, Beograd, 1928, 147.

Svoj svome, Privrednik, br.11, Beograd, 1928, 163.

Tode Borović, veliki narodni dobrotvor, Privrednik, br.7,  Beograd, 1928, 107.

Uputstva omladini, Privrednik, br.12, Beograd, 1928, 193.

Što veli preosvešteni episkop gospodin Ilarion Zeremski, Privrednik, br. 11, Beograd, 1928, 62-63.

 1929.

Vladimir Matijević, Politika, Beograd,  8. IX 1929, 3, 16.

Godišnja sednica Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br.9, Beograd, 1929, 129.

Žalost u Zagrebu zbog smrti blagopojnog gospodina Vladimira Matijevića, Privrednik, br.11, Beograd, 1929, 189-194.0

Živaljević, Dimitrije, D., Vladimir Matijević, Život i rad, knj. IV, Beograd 1929, 798.

Kako misli gospodin Mihailo Pupin o pokojnom Matijeviću, Privrednik, br. 11, Beograd, 1929, 179.

Kongres Privrednikovih pitomaca sada samostalnih gospodara, Privrednik, br. 7, Beograd, 1929, 97.

Kralj ponovo kod Privrednika, Privrednik, br. 2, Beograd, 1929, 17.

Kukić, Nikola St., Istina o Vladimiru Matijeviću i njegovom privrednom radu sa šegrtima, Beograd, 1929, 16.

Matijević, Vladimir, osnivač, neumorni radnik i najveći dobrotvor društva Privrednik, Privrednik, br.10,  Beograd, 1929, 145-176.

Matijević, Vladimir, Narodna prosveta, Beograd, 12. IX 1929, 2.

Matijević, Vladimir, Vreme, Beograd, 8. IX 1929, 1; 9. IX 1929, 4.

Nova zadužbina kod Privrednika, Privrednik, br. 6, Beograd, 1929, 82.

Privrednik u Beogradu, Privrednik, br. 3, Beograd, 1929, 35.

Svečana sahrana Vladimira Matijević, Politika, Beograd, 9. IX 1929. 5.

Sednica Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 8, Beograd, 1929, 123.

U Privrednikovom Patronatu danas su ovi dobrotvorni članovi, Privrednik, br.11, Beograd, 1929, 183.

1930.

Božić Privrednikovih pitomaca, Privrednik, br. 2, Beograd, 1930, 24.

Vasa Sujić, Privrednik, br. 9, Beograd, 1930, 147.

Vladimir Matijević, Privrednik, br. 3, Beograd, 1930, 34.

Vladimir Matijević, Privrednik, br. 9, Beograd, 1930, 145.

Godišnji parastos pok. Matijeviću, Privrednik, br. 10, Beograd, 1930, 168.

Godišnja sednica Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 9,  Beograd, 1930, 147.

Iz ostavštine pok. Vladimira Matijevića, Privrednik, br. 9, Beograd, 1930, 146.

Iz ostavštine pok. Matijevića, Privrednik, br. 3, Beograd, 1930, 35.

Je li nam Privrednik  potreban, Privrednik, br.11,  Beograd, 1930, 181.

Jelena K. Simić, Privrednik, br.1, Beograd, 1930, 13.

Jovan St. Popović, Privrednik, br.1, Beograd, 1930, 13.

Kako da unapredimo našu privredu, Privrednik, br. 3, Beograd, 1930, 34.

Kako misli Bosna i Hercegovina o blago pok. Vladimiru Matijeviću, Privrednik, br. 2, Beograd, 1930, 21.

Kongres Privrednikovih samostalnih gospodara za 1930, Privrednik, br. 5, Beograd, 1930, 65.

Kongres Privrednikovih samostalnih gosodara, Privrednik, br.7, Beograd, 1930, 104.

Konferencija u Privredniku, Privrednik, br. 5, Beograd, 1930, 77.

Mojsilović, Jovan, O radu Privrednika,  Privrednik, br.7,  Beograd, 1930, 119.

Naši novčani zavodi i Privrednik, Privrednik, br. 2, Beograd, 1930, 24.

Odlikovanje članova našeg Patronata, Privrednik, br.1, Beograd, 1930, 1.

Pavle Aršinov, Privrednik, br. 2, Beograd, 1930, 22.

Posle godišnjeg zbora Privrednikovih patrona, Privrednik, br.10, Beograd, 1930, 167.

Profesor  Pavle Aršinov, Privrednik,  br. 6, Beograd, 1930, 82-85.

Profesor Pavle Aršinov, Privrednik, br. 7, Beograd, 1930, 97-104.

Sahrana poč. Pavla Aršinova, Privrednik, br. 6, Beograd, 1930, 84.

Svima prijateljima Privrednika, Privrednik, br.11, Beograd, 1930, 177 .

Sednica Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br.10, Beograd, 1930, 162.

Stevan J. Kapamadžija, Privrednik, br. 11, Beograd, 1930, 188.

Teodorović Nikola, Veliki narodni dobrotvor Žarko Stanić, Srijemske novine, br. 53, Vukovar, 31. XII 1930, 1-2.

Članovima Privrednika na uvaženje, Privrednik, br. 5, Beograd, 1930, 65.

1931.

Aleksandra Kovačević, Privrednik, br.1, Beograd, 1931, 3.

Vasa Crepulić, Privrednik, br. 8, Beograd, 1931, 121.

Gligorije Jovanović, Privrednik, br. 6, Beograd, 1931, 86.

Dvogodišnji pomen pokojnom Vladimiru Matijeviću, Privrednik, br.10, Beograd, 1931, 154.

Deveti kongres privrednikovih bivših pitomaca a sada samostalnih gospodara, Privrednik, br.7, Beograd, 1931, 98.

Dragić, Pavle, Vladimir Matijević 1854-1929, Sveti Sava. Kalendar, Zagreb, 1931, 153-156.

Društvo Privrednik i njegovi dobrotvori, Privrednik, br.11, Beograd, 1931, 169.

Đorđe Jagnić, Privrednik, br.3, Beograd, 1931, 33.

Žarko Stanić-Vukovar, Privrednik, br.1, Beograd, 1931, 1.

Živko S. Bogdanović, Privrednik, br. 4, Beograd, 1931, 50.

Zadužbina g. g. Mike i Milice Milić, Privrednik, br. 8, Beograd, 1931, 121-122.

Zašto i kako je Privrednik osnovan, Privrednik. Kalendar, Beograd 1931, 24-31.

Ima li smisla Privrednikov rad, Privrednik, br.11, Beograd, 1931, 176.

Jedna lepa privrednička karijera: Lazar Dunđerski, Privrednik. Kalendar, Beograd 1931, 36-40.

Kongres Privrednikovih samostalnih gospodara,  Privrednik, br. 6, Beograd, 1931, 81-82.

Marinković, Ljub., Zadrugarstvo u nas, Privrednik. Kalendar, Beograd 1931, 92-94.

Matijević, Vladimir, Privrednik, Privrednik. Kalendar, Beograd 1931, 20-23.

Matijević, Vladimir, Ovo i ovoliko može svaki Srbin i Srpkinja, Privrednik, br. 10, Beograd, 1931, 154.

Novi članovi Patronata, Privrednik, br. 9, Beograd, 1931, 146.

Novi članovi Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br.10,  Beograd, 1931, 154.

Obljetnica smrti Vladimira Matijevića, Privrednik, br. 9, Beograd, 1931, 140.

Osnivajte zadruge Srba privrednika, Privrednik, br. 4, Beograd, 1931, 51.

Paja Aršinov, Privrednik, br. 9, Beograd, 1931, 143.

Paja Vučenović, Privrednik, br. 8, Beograd, 1931, 121.

Pomen pok. Pavlu Aršinovu, Privrednik, br. 5, Beograd, 1931, 65.

Privrednikov dan i izložba u Crvenki, Privrednik, br. 1, Beograd, 1931, 10.

Privrednikov novi dobrotvor (Makarije Milanović), Privrednik, br.11, Beograd, 1931, 169.

Prilozi Fondu Vladimira Matijevića, Privrednik, br. 8, Beograd, 1931, 136.

Redovna godišnja sednica Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 9, Beograd, 1931, 138.

Saveti pok. Matijevića Privredniku i omladini, Privrednik, br.7, Beograd, 1931, 97.

Sednica Patronata privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br.10, Beograd, 1931, 151.

Spomenica Beogradske trgovačke omladine, Beograd, 1931.

Srpska banka u Zagrebu, Privrednik. Kalendar, Beograd, 1931, 40-42.

U slavu pokojnika i u čast živih Privrednikovih svetlih grobova, Privrednik, br. 9, Beograd, 1931, 139.

Hercegovački fond, Privrednik, br. 9, Beograd, 1931, 145.

Čitulja Privrednikova, Privrednik, br. 9, Beograd, 1931, 142.

Članovi Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 9, Beograd, 1931, 139.

Šegrtski dom Vladimira Matijevića, Privrednik, br. 6, Beograd, 1931, 82.

1932.

Aršinov, Pavle, Privrednikova čitanka, Beograd, 1932.

General Mihailo M. Raši, Privrednik, br. 3, Beograd, 1932, 34.

Gospođa Jozefina Svetislava Jovanović, novi član Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br.10,  Beograd, 1932, 149.

Grujić, Rad. M., Srpski privrednici kao saradnici na narodnom preporođenju i oslobođenju, Privrednik. Kalendar za 1932, Beograd 1932, 45-50.

Dane Vladetić, Privrednik, br. 5, Beograd, 1932,  71.

Dr Mihailo I. Pupin, Privrednik. Kalendar za 1932, Beograd, 1932, 69-72.

Društvena solidarnost, Privrednik, br.12,  Beograd, 1932, 182.

Žarko i Leposava Stanić, Privrednik. Kalendar za 1932, Beograd, 1932, 79-81.

Zadruga Srba privrednika u Zagrebu, Privrednik, br. 5, Beograd, 1932, 81.

Zadužbina Jovana Savića i supruge mu Leposave, Privrednik, br. 6, Beograd, 1932, 88.

Zadužbina Svetozara i Zorke Gođevac, Privrednik. Kalendar za 1932, Beograd, 1932, 24-29.

Značaj večernjih škola i Privrednikove omladine,  Privrednik, br. 8, Beograd, 1932, 128.

Iz ostavštine pok. Vladimira Matijevića, Privrednik. Kalendar za 1932, Beograd, 1932, 18-22.

Isidor Somborski, Privrednik, br. 3, Beograd, 1932, 34

Kongres Privrednikovih samostalnih gospodara,  Privrednik, br. 8, Beograd, 1932, 120.

Leposava M. Pavlović, Privrednik, br. 5, Beograd, 1932, 71.

Ljuba Stojadinović - Segedinac, Privrednik, br.11, Beograd, 1932, 176.

Matijević, Vladimir, Gospodar Isidor Dobrović, Privrednik. Kalendar za 1932, Beograd, 1932, 55-58.

Matijević, Vladimir, Marija Radosavljević-Jovanović, Privrednik. Kalendar za 1932, Beograd, 1932, 75-77.

Milan Kolarić, Privrednik, br.10, Beograd, 1932,  149.

Na početku Privrednikove 35 godine, Privrednik, br.1,  Beograd, 1932, 2.

Napori zadruga Srba privrednika na razvijanju razumne štednje, Privrednik, br. 11, Beograd, 1932, 166.

Naši poverenici, Privrednik, br.11, Beograd, 1932, 168.

Nikola J. Igić,  Privrednik, br. 6, Beograd, 1932,  91.

Ovekovečimo svoje mile pokojnike kod Privrednika, Privrednik, br. 4,  Beograd, 1932, 51.

Odavić, Pera, O nacionalnom radu Privrednika, Privrednik. Kalendar za 1932, Beograd, 1932, 94-103.

Petar Vlatković, Privrednik, br.12, Beograd, 1932, 182.

Petar Sarapa, Privrednik, br. 5, Beograd, 1932, 71.

Posle Privrednikovog slavlja, Privrednik, br. 9, Beograd, 1932, 133.

Prva zabava Privrednikove omladine u Beogradu, Privrednik, br. 3 Beograd, 1932, 41

Pribićević, Adam, Stari i novi dobrotvori, Privrednik , br. 4, Beograd 1932, 50-51.

Privrednik u prošlosti, Privrednik, br.1, Beograd, 1932, 3.

Privrednikovi zaslužni potomci, Privrednik, br. 8, Beograd, 1932, 121.

Rade Višnjić, Privrednik, br. 4, Beograd, 1932, 150.

Redovna godišnja Skupština Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 8, Beograd, 1932, 118.

Stari i novi dobrotvori, Privrednik, br. 4,  Beograd, 1932, 150.

Stevan Vojvodić, Privrednik, br. 8, Beograd, 1932, 120.

Cvetak sa groba pokojnog V. L. Matijevića, Privrednik, br. 10, Beograd, 1932, 150.

35 godina, Privrednik, br. 8, Beograd, 1932, 117.

Članovi Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 8, Beograd, 1932, 119.

Šegrtski dom Vladimira Matijevića u Beogradu, Privrednik, br. 8, Beograd, 1932, 122.

 1933.

Gosp. Lazar Bačić, Privrednik. Kalendar za 1933, Beograd, 1933, 41-45.

Ženski pokret u Vojvodini, prilikom proslave pedesetogodišnjice rada svog izdala Dobrotvorna zadruga Srpskinja Novosatkinja, Novi Sad, 1933.

Matijević, Vladimir, Iz poslovnog života Vladimira Matijevića, uz preporuku omladini, Privrednik. Kalendar za1933, Beograd, 1933, 28-34.

Najveće je dobročinstvo dati čoveku poštena rada i zarade, Privrednik, br. 3, Beograd, 1933, 1.

Novi član Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 7, Beograd, 1933, 97.

Pribićević Adam, Privrednik i naše selo,  Privrednik. Kalendar za 1932, Beograd, 1933, 52-61.

Spomenica Novosadske trgovačke omladine 1902-1932, Novi Sad, 1933.

Bubić, Š., Privrednik-srpsko privredno društvo u Beogradu. Njegova zadaća i njegova sredstva, Gajret, br. 6, Sarajevo, 16. III 1933.

Šegrtski dom Vladimira Matijevića u Beogradu, 35 godišnjica Privrednikovog rada, Privrednik. Kalendar za 1933, Beograd, 1933, 34-40.

1934.

Beogradska trgovačka omladina o pokojnom Vladimiru Matijeviću, Privrednik, br. 9, Beograd, 1934, 134.

Braća Kamenko i Paja Jovanović, veliki srpski narodni dobrotvori, Privrednik. Kalendar za 1934, Beograd, 1934, 39-42.

Vaso L. Đuković, Privrednik, br.1, Beograd, 1934, 4.

Vaso Prica, Privrednik, br. 9, Beograd, 1934, 133.

General doktor Mihailo Petrović, Privrednik, br. 9, Beograd, 1934, 132.

Gosp. Toma Maksimović, Privrednik, br.1, Beograd, 1934, 5.

Gospođa Jelena Nikolić, Privrednik, br.11-12, Beograd, 1934, 161.

Zabava sa dočekom Nove godine u Privrednikovom domu u Beogradu, Privrednik, br. 2, Beograd, 1934, 25.

Jovan Muačević, Privrednik, br.1, Beograd, 1934, 3.

Katica Ivošević, Privrednik, br. 2, Beograd, 1934, 17.

Milivoje Šićarević, Privrednik, br. 4, Beograd, 1934, 51.

Milka V. Antonijević, Privrednik, br. 3, Beograd, 1934, 33.

Nova Zadužbina gospodina doktora Mihaila Pupina, Privrednik, br. 8, Beograd, 1934, 113.

Osnova Privrednikovu radu je odabiranje, Privrednik, br. 3, Beograd, 1934, 37.

P., Od seljačeta do naprednog privrednika, Privrednik. Kalendar za 1934, Beograd, 1934, 30-38.

P. B., Kakva je ustanova Privrednik? Privrednik. Kalendar za 1934, Beograd, 1934, 28-30.

Privrednik ne propoveda mržnju, Privrednik, br.5,  Beograd, 1934, 69.

Privrednikovi samostalni pitomci u Beogradu, Privrednik, br.3,  Beograd, 1934, 40.

Privrednikovo veče u Zagrebu, Privrednik, br. 5,  Beograd, 1934, 73.

Redovna godišnja skupština Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 9, Beograd, 1934, 130.

1935.

Antonije Rađenović, Privrednik, br. 8,  Beograd, 1935, 121.

Velisavljević Đorđe, Privrednik, br. 9-10, Beograd, 1935, 139-143.

Verni staroj liniji pokojnog Vladimira Matijevića, Privrednik, br.1, Beograd, 1935, 3.

Doktor Georgije Letić, episkop banatski, član Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br.11,  Beograd, 1935, 152.

Đorđe Velisavljević, Privrednik, br. 9-10,  Beograd, 1935, 139.

Zadužbina pok. Svetolika Radivojevića trgovca iz Vranjeva i žene mu Danice rođ. Jovičić, Privrednik, br. 1,  Beograd, 1935, 2.

Jovan Đorđević – Biorac i Lenka Đuričić, rođena Savić, veliki narodni dobrotvori, Privrednik. Kalendar za 1935, Beograd, 1935, 44-49.

Joca Putnik, Privrednik, br.7, Beograd, 1935, 98.

Kongres, Privrednik, br. 7, Beograd, 1935, 99.

Kongres Privrednikovih samostalnih pitomaca, Privrednik, br. 6, Beograd, 1935, 83.

Leposava udova Joce Ž. Jovanovića, Privrednik, br. 4,  Beograd, 1935, 59.

Makarije Milanović, Privrednik, br. 9-10,  Beograd, 1935, 144.

Mara Velisavljević, Privrednik, br. 6, Beograd, 1935, 83.

Marija udova Vladetić, Privrednik, br. 3, Beograd, 1935, 33.

Milan M. Jovanović, Privrednik, br. 7,  Beograd, 1935, 97.

Mladen Belić, Privrednik, br. 6,  Beograd, 1935, 81.

Nova dobročinstva Privredniku (Mara Velisavljević i gosp. Nikola Igić), Privrednik, br.7, Beograd, 1935, 98.

Novi dobrotvor naše Privredne omladine, (Svetozar Todorović), Privrednik, br. 9-10, Beograd, 1935, 143.

P., Šta hoće privrednik?Privrednik. Kalendar za 1935, Beograd, 1935, 29-29.

Pero Drljača, Privrednik, br. 2, Beograd, 1935, 20.

Privrednikovi zaslužni pokojnici, Privrednik, br. 8, Beograd, 1935, 125.

Proslava 1. decembra u Privredniku, Privrednik, br.12, Beograd, 1935, 169.

Profesor Đura Dimić, Privrednik, br. 3, Beograd, 1935, 33.

Redovna godišnja skupština Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 8,  Beograd, 1935, 121.

Redovna godišnja skupština Patronata privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 9-10, Beograd, 1935, 144.

Svetosavska proslava Privrednikove omladine u Zagrebu, Privrednik, br. 3,  Beograd, 1935, 41.

Svečana komemoracija pokojnom doktoru Mihailu Pupinu, Privrednik, br.4, Beograd, 1935, 58.

Tajna uspeha pokojnog Vladimira Matijevića, Privrednik, br. 8, Beograd, 1935, 127.

Fondovi pokojnog Mihaila I. Pupina, Privrednik, br. 4,  Beograd, 1935, 59.

Članovi Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 8,  Beograd, 1935, 123.

1936.

A., Smrt narodnog poslanika Petra Vlatkovića, Vreme, Beograd, 13.I 1936, 4.

A., SahranaPetraVlatkovića, Politika, Beograd, 15. I 1936, 5.

ViteškikraljAleksandarIujedinitelj, pokroviteljPrivrednika,Privrednik. Kalendarza 1936, Beograd, 1936, 30-34.

GospodinPetarKekić itrećiputpoklanjaPrivredniku, Privrednik, br. 9,  Beograd, 1936, 131.

23. septembar,  Privrednik, br. 8, Beograd, 1936, 113.

Dr Mihailo Pupin, Privrednik. Kalendar za 1936, Beograd, 1936, 35-36.

Leposava udova Žarka Stanića, Privrednik, br. 5, Beograd, 1936, 65.

Milutin P. Živić, novi član Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 1, Beograd, 1936, 5.

Naš kralj, Privrednik, br. 9,  Beograd, 1936, 129.

Nikola Marin, Privrednik, br. 4, Beograd, 1936, 51.

Nikola Fufić, Privrednik, br.10, Beograd, 1936, 146.

Nova dobrotvorka naše privredne omladine (Jelena udova Ljuba), Privrednik, br.10, Beograd, 1936, 145.

Nova zadužbina gospodina Petra Kekića Privredniku, Privrednik, br.1,  Beograd, 1936, 4.

P.,  Privrednik i naše selo, Privrednik. Kalendar za 1936, Beograd, 1936, 28-29.

Petar Teslić, Privrednik, br. 2,  Beograd, 1936, 17.

Privredni letopis Zadužbine Nikole Spasića, Privrednik, br. 6, Beograd, 1936, 89.

Privrednik ne kuka, Privrednik poziva, Privrednik, br. 7, Beograd, 1936, 98.

Privrednikova zabava, Privrednik, br. 1, Beograd, 1936, 7.

Privrednikovi zaslužni pitomci, Privrednik, br. 8, Beograd, 1936, 115.

Rad je Privrednikov vjeruj, Privrednik, br.11, Beograd, 1936, 163.

Sava Savić, Privrednik, br. 6, Beograd, 1936, 81.

Sećanja na dva svetla groba (Mihailo Pupin i Đorđe Velisavljević), Privrednik, br. 3, Beograd, 1936, 33.

Skupština Privrednikovog Patronata, Privrednik, br. 9, Beograd, 1936, 129.

Skupština kluba samostalnih Privrednikovih pitomaca u Beogradu, Privrednik, br. 5, Beograd, 1936, 75.

Sreta Pilavljević, Privrednik, br.1, Beograd, 1936, 2.

Članovi Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 8, Beograd, 1936, 114.

1937.

Avramović, Mihailo, Radnik: Privrednik i zadrugar, Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika, Beograd, 1937.

Arsa Ž. Ilić, Privrednik, br. 5, Beograd, 1937, 65.

Aršinov Pavle, život i dela, izdala Jelena udova Pavla Aršinova, Beograd, 1937.

Vaso Vasiljević, Privrednik, br. 2, Beograd, 1937, 17.

Gospodin Stevan Kalember, Privrednik, br. 11, Beograd, 1937, 164.

Dr Laza Popović, Privrednik-sokolstvo-sport, Privrednik. Jubilarni kalendar za 1937, Beograd, 1937, 106-109.

Ko rodu svome dobra želi, Privrednik. Kalendar za 1937, Beograd, 1937, 59-60.

Matijevićeva poruka, Privrednik. Jubilarni kalendar za 1937, Beograd, 1937, 31.

Milan Dobrović, Privrednik, br.1, Beograd, 1937, 1.

Milan Ž. Milićević, Privrednik, br. 3, Beograd, 1937, 33.

Milutin Grigorijević, Privrednik, br. 7, Beograd, 1937, 98.

Nikola Ćuk, Privrednik, br.10, Beograd, 1937, 146.

Nova zadužbina g. Petra Kekića Privredniku, Privrednik. Jubilarni kalendar za 1937, Beograd, 1937, 54-55.

Nova zaklada Privredniku, (Miloš Jovanov), Privrednik, br.7, Beograd, 1937, 99.

Novi čaln Patronata Privrednikovih dobrotvora gospodin Stevo Uzelac, Privrednik, br. 2, Beograd, 1937, 18.

Pavle Aršinov, život i dela, Privrednik, br. 9, Beograd, 1937, 132.

Petar Kekić, Privrednik, br. 8,  Beograd, 1937, 113.

Pred skupštinu Privrednikovog Patronata, Privrednik, br. 8, Beograd, 1937, 114.

Pribićević, Adam, Za Srbe nema hladovine, Privrednik. Kalendar za 1937, Beograd, 1937, 88-91.

Privrednikova zabava, Privrednik, br.1, Beograd, 1937, 13.

Privrednikova četrdesetogodišnjica, Privrednik. Jubilarni kalendar za 1937, Beograd, 1937, 31-49.

Privrednikovo najveće blago, Privrednik, br.12, Beograd, 1937, 187.

Rad zadužbine Nikole Spasića u toku 1936. godine, Privrednik, br. 8, Beograd, 1937, 120.

Skupština Privrednikovog Patronata, Privrednik, br. 9, Beograd, 1937, 131.

Slava srpske Privredne omladine u Zagrebu, Privrednik, br. 7, Beograd, 1937, 108.

Sreta Pilabljević, rentijer, Privrednik. Jubilarni kalendar za 1937, Beograd, 1937, 56-59.

Stefanović, Milan Mih., Zadatak Zadruga Srba privrednika, Privrednik. Jubilarni kalendar za 1937, Beograd, 1937, 49-53.

Todor J. Mijailović, Privrednik, br.11, Beograd, 1937, 161.

Ćuk Nikola, Privrednik, br.10, Beograd, 1937, 146-147.

U Spomen Milanu Dobroviću, Privrednik, br.1, Beograd, 1937, 2.

Fond Todora J. Mijailovića, Privrednik, br.11, Beograd, 1937, 163.

Hadži Gavra Plavšić, Privrednik, br. 9,  Beograd, 1937, 130.

Članovi Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 8,  Beograd, 1937, 115.

 1938.

Aleksandar R. Pavlović, Privrednik, br. 5, Beograd, 1938, 67.

Bogomil Božo Đerić, srpski dobrotvor, Privrednik. Kalendar za 1938, Beograd, 1938, 31-33.

G. Živko Popović, novi član Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 9, Beograd, 1938, 131.

G. Nikola Pejović, novi član Patronata Privrednikovih dobrotvora,  Privrednik, br. 8,  Beograd, 1938, 113.

G. Rada Pavlović, novi član Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 9, Beograd, 1938, 130.

Iz istorije zadrugarstva, Privrednik. Kalendar za 1938, Beograd, 1938, 83-89.

Jelena Nikolić, Privrednik, br. 2, Beograd, 1938, 17.

Kangrga Jelena, Privrednik, br. 12, Beograd, 1938, 179.

Katica Milovanović, velika dobrotvorka Privrednikove omladine, Privrednik, br.10, Beograd, 1938, 145.

Ko rodu svome dobra želi, Privrednik. Kalendar za 1938, Beograd, 1938, 29-31.

Nova zadužbina kod Privrednika (gospodin Metodije Bradić, monah), Privrednik, br.12, Beograd, 1938, 177.

Pavle Aršinov, Privrednik, br.5, Beograd, 1938, 66.

Pero Drljača, Privrednik, br.5, Beograd, 1938, 65.

Privrednik je i danas naša nasušna narodna potreba, Privrednik, br. 4, Beograd, 1938, 50.

Privrednikov kompas, Privrednik. Kalendar za 1938, Beograd, 1938, 36-39.

Privredni letopis Zadužbine Nikole Spasića, Privrednik, br.10,  Beograd, 1938, 157.

Privrednik pre i posle rata, Privrednik, br.10, Beograd, 1938, 148.

Svetozar Teodorović, Privrednik, br.7, Beograd, 1938, 97.

Sofija udova Jovanović, članica Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 8, Beograd, 1938, 114.

Skupština Privrednikovog Patronata, br. 9, Beograd, 1938, 132.

Hadži Gavra Plavšić, Privrednik. Kalendar za 1938, Beograd, 1938, 33-36.

1939.

A., Jovan Vorkapić, Politika, Beograd, 24. XI 1939, 12.

Gosp. Svetozar R. Marin, Privrednik, br. 6, Beograd, 1939, 81.

Gosp. dr Svetomir Mijatović i gospođa Olgica Mijatović novi članovi Patronata, Privrednik, br.10,  Beograd, 1939, 148.

Gospodin Nikola Dinić, Privrednik, br.12,  Beograd, 1939, 180.

Gospođa Zorka J. Popović, rođ. Guzarski, novi član Patronata, Privrednik, br.10,  Beograd, 1939, 148.

Desetogodišnji pomen Vladimiru Matijeviću, Privrednik. Kalendar za 1939, Beograd, 1939, 32-38.

Doktor Gedeon Dunđerski, Privrednik, br.7, Beograd, 1939, 105.

Đorđe Radivojević, Privrednik, br. 3, Beograd, 1939, 34.

Đuro Mišćević, Privrednik, br. 9, Beograd, 1939, 132.

Zadruge Srba privrednika, Privrednik. Kalendar za 1939, Beograd 1939, 38-42.

Zadužbina Nikole S. Spasića, Privrednik. Kalendar za 1939, Beograd 1939, 52-57.

Ivan Vujić, Privrednik, br.3, Beograd, 1939, 33.

In memorijam pok. Sretenu A. Pilavljeviću, Privrednik, br.12, Beograd, 1939, 181.

Jedna uspomena iz našeg nacionalnog privrednog života, Privrednik, br.1, Beograd, 1939, 4.

Jelena Nikolić, Privrednik. Kalendar za 1939, Beograd, 1939, 50-52.

Kako je protekao naš kongres u Beogradu, Privrednik, br. 6, Beograd, 1939, 82.

Ko rodu svome dobra želi, Privrednik. Kalendar za 1939, Beograd, 1939, 31-32.

Kongres Privrednikovih samostalnih pitomaca i poverenika, Privrednik, br. 4, Beograd, 1939, 49.

Kosović, St., Badnje veče srpske privredne omladine u Zagrebu, Privrednik, br. 2,  Beograd, 1939, 25.

Kosta Glavinić, Privrednik, br.10, Beograd, 1939, 147.

Kosta Panić, Privrednik, br.10, Beograd, 1939, 147.

Kroz Privrednik (prikaz za članove Kongresa), Privrednik, br. 5, Beograd, 1939, 66.

Marija ud. Jovanović, Privrednik, br. 2, Beograd, 1939, 17.

Naš kongres, Privrednik, br. 5, Beograd, 1939, 65.

Naši pokojnici, Jovan Vorkapić, Privrednik, br. 12, Beograd, 1939, 187.

Nikola V. Đuričin, Privrednik, br.1, Beograd, 1939, 1.

Nikola Musulin, Privrednik, br. 2, Beograd, 1939, 18.

O Privredniku, Privrednik, Beograd, 1939.

Peleš, Dušan, Trostruki jubilej prote Jovana Vorkapića, Politika, Beograd, 6. IV 1939, 8.

Područje Privrednikova rada, Privrednik, br.11, Beograd, 1939, 161.

Pred skupštinu Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 8, Beograd, 1939, 113.

Privrednikova zabava, Privrednik, br. 2, Beograd, 1939, 26-29.

Protojerej Milan Boberić, umirovljeni paroh u Kuli, Privrednik, br. 7, Beograd, 1939, 106.

Riječ srpskoj omladini, Privrednik, br. 5,  Beograd, 1939, 80.

Sava V. Savić,  Privrednik. Kalendar za 1939, Beograd, 1939, 49-50.

Svetozar L. Radaković, Privrednik, br. 9, Beograd, 1939, 131.

Spomenica u čast Jove Vorkapića, Petrinja, 1939.    

Stojan Negovan, Privrednik, br.7, Beograd, 1939, 106.

Skupština Patronata, Privrednik, br. 9, Beograd, 1939, 133.

Todor J. Mijailović, Privrednik. Kalendar za 1939, Beograd, 1939, 44-49.

1940.

Antonije Rađenović, Privrednik. Kalendar za 1940, Beograd, 1940, 41-43.

Bilans rada Zadruge Srba privrednika u Dubrovniku, Privrednik, br. 8, Beograd, 1940, 123.

Vaso Knežević, Privrednik, br. 9, Beograd, 1940, 130.

Vaso Milinković, Privrednik, br. 9, Beograd, 1940, 135.

Vlado Babić, Privrednik, br. 5, Beograd, 1940, 66.

Voja Petković, Privrednik, br. 6, Beograd, 1940, 82.

Gosp. Aca Petrović, Privrednik, br.10, Beograd, 1940, 149.

Gosp. Vladimir M. Raletić, Privrednik, br.11, Beograd, 1940, 164.

Gosp. Dimitrije J. Zdravković, Privrednik, br.11, Beograd, 1940, 161.

Gosp. Metodije Kujić, Privrednik, br.11, Beograd, 1940, 162.

Gosp. Milan Andrić, Privrednik, br.10, Beograd, 1940, 148.

Gosp. Simo Oklobdžija, Privrednik, br.11, Beograd, 1940, 163.

Gospodin Aleksandar Jovanović, novi član Patronata, Privrednik, br. 1, Beograd, 1940, 1.

Gospodin Pero Kondić, Privrednik, br.2, Beograd, 1940, 17.

Dobrodošlica gosp. članovima Patronata, Privrednik, br. 8, Beograd, 1940, 113.

Dragoljub Milanović, Privrednik, br. 9, Beograd, 1940, 132.

Dušan Grozdanić, Privrednik, br. 9, Beograd, 1940, 134.

Dušan Kovačević, Privrednik, br. 6, Beograd, 1940, 83.

Dušan Mišković, Privrednik, br. 9, Beograd, 1940, 136.

Žarko i Leposava Stanić, Privrednik. Kalendar za 1940, Beograd, 1940, 37-40.

Živojin St. Krstić, Privrednik, br. 9, Beograd, 1940, 131.

Zadruga Srba Privrednika u Vinkovcima, Privrednik, br.7, Beograd, 1940, 102.

Zadruge Srba privrednika u službi socijalne pravde, Privrednik. Kalendar za 1940, Beograd, 1940, 49-53.

Ilija Dučić, Privrednik, br. 2, Beograd, 1940, 18.

Imenik Privrednikovih pitomaca samostalnih gospodara u Beogradu, Zemunu i Pančevu, Privrednik, br.12,  Beograd, 1940, 182.

Jakov Milanović, Privrednik, br. 9, Beograd, 1940, 138-139.

Jelena udova Aršinova, Privrednik, br. 4,  Beograd, 1940, 51.

Jozefina Sv. Jovanović, Privrednik, br.10, Beograd, 1940, 152.

Luka M. Lukić, Privrednik, br.9, Beograd, 1940, 139.

Katica udova Drag. N. Đukanovića, Privrednik, br. 6, Beograd, 1940, 82.

Ko rodu svome dobra želi, Privrednik. Kalendar za 1940, Beograd, 1940, 30-31.

Marija Muačević rođena Nikolić, Privrednik, br. 5, Beograd, 1940, 65.

Milivoj M. Popović, Privrednik, br. 8, Beograd, 1940, 117.

Milivoje Savić, Privrednik, br. 5, Beograd, 1940, 65.

Milutin P. Živić, Privrednik, br. 8, Beograd, 1940, 117.

Nikola Petrović, Privrednik, br. 2, Beograd, 1940, 19.

Novi apostoli Privrednikove ideologije, Privrednik, br. 9, Beograd, 1940, 130.

Prekađujemo grobove naših članova, Privrednik, br. 11, Beograd, 1940, 165.

Preosvećeni gospodin dr Nektarije, episkop Zvorničko-tuzlanski, novi član Patronata, Privrednik, br.7,  Beograd, 1940, 97.

Privrednikova zabava, Privrednik, br. 2, Beograd, 1940, 26.

Privrednikovi zaslužni pokojnici, Privrednik, br. 8, Beograd, 1940, 115.

Prilozi za Privrednikovu zabavu, Privrednik, br. 3, Beograd, 1940, 37.

Protojerej Milan Boberić, umirovljeni paroh u Kuli, Privrednik. Kalendar za 1940, Beograd, 1940, 44-45.

Svetozar Gođevac, Privrednik, br.10,  Beograd, 1940, 150.

Svetozar Stojadinović, Privrednik, br.11, Beograd, 1940, 165.

Svetozar Filipović i Dušan Stojanović, Privrednik, br. 9,  Beograd, 1940, 133.

Svima svesnim Srbima i Srpkinjama a naročito g. sveštenicima i učiteljima, Privrednik, br. 3, Beograd, 1940, 33.

Skupština Privrednikovog Patronata, Privrednik, br.10, Beograd, 1940, 147.

Stojan Oreščanin, Privrednik, br. 9, Beograd, 1940, 135-136.

Tihomir M. Matić, Privrednik, br. 9, Beograd, 1940, 137.

Tri zaslužna člana Privrednika (Aleksandar Arsenović, Živka Jockova, dr Ivan Veselinović), Privrednik, br.10,  Beograd, 1940, 153.

Članovi Patronata Privrednikovih dobrotvora, Privrednik, br. 8,  Beograd, 1940, 114.

Širimo se, granamo se rastemo u vis, Privrednik. Kalendar za 1940, Beograd, 1940, 31-37.

1941.

V. M., Naše zadrugarstvo u službi naroda, Privrednik. Kalendar za 1941, Beograd 1941, 107-109.

Velike tajne u nekoliko reči, Privrednik. Kalendar za 1941, Beograd 1941, 37-47

Gospodin Dragomir Kosanović, novi član Patronata, Privrednik, br. 3, Beograd, 1941, 34.

Danilo Škorić, Privrednik, br. 2, Beograd, 1941, 21.

Dobrovoljni prilozi u novcu prilikom Svetosavske zabave, Privrednik, prilog br. 2,  Beograd, 1941, 1-11.

Kandilo na svetlim grobom Vladimira Matijevića,Privrednik. Kalendar za 1941, Beograd, 1941, 33-37.

Ko rodu svome dobra želi, Privrednik. Kalendar za 1941, Beograd, 1941, 31-32.

Naši posetioci, Privrednik, br. 2, Beograd, 1941, 25.

Nova zadruga kod Privrednika, Privrednik, br. 1, Beograd, 1941, 1.

Novi član Patronata Đuro Branisavljević, Privrednik, br. 2, Beograd, 1941, 17-18.

Novi član našeg Patronata (Hadži Sima M. Lazarević), Privrednik, br.1, Beograd, 1941, 2.

Novi član Patronata Dragomiir Kosanović, Privrednik, br. 3, Beograd, 1941,  33.

Novi član Patronata (Đuro Branisavljević), Privrednik, br. 2, Beograd, 1941, 17.

Osetni priliv novih članova u Patronat i novi naši uspesi,Privrednik. Kalendar za 1941, Beograd, 1941, 47-52.

Pavle i Jelena Aršinov, Privrednik. Kalendar za 1941, Beograd, 1941, 56-63.

Preosvećeni gospodin dr Nektarije episkop Zvorničko-tuzlanski, novi član patronta, Privrednik. Kalendar za 1941, Beograd, 1941, 52-56.

Privrednikova svetosavska zabava, Privrednik, br. 2, Beograd, 1941, 18.

Svetozar L. Radaković, Privrednik. Kalendar za 1941, Beograd 1941, 63-66.

Svečano osvećenje šegrtskog doma u Novom Sadu, Privrednik, br.1, Beograd, 1941, 5.

Terzin, Đura, Privrednik, Srbobran, Zagreb, 1941, 107-110.

1954.

Matijević Vladimir, Republika, Beograd, 30. XI 1954, 4.

1957.

Gaćeša, Nikola, L.,  Zemljišni odnosi u Vojnoj granici od polovine XVI veka - XIX veka, Zadružni arhiv, 5, Novi Sad, 1957, 19-38.

Durman, Jovan, Privredni pokret Srba u Hrvatskoj 1895-1898, Zadružni arhiv, 5, Novi Sad, 1957, 65-88.

Đukić, Vlajko, Kreditna politika i delatnost Saveza Srpskih zemljoradničkih zadruga u Zagrebu i njegovih zadruga (1897-1922), Zadružni arhiv 5, Novi Sad, 1957, 89-121.

Zadružni leksikon FNRJ, Zagreb, 1957.

Medaković, Dejan, Paja Jovanović, Beograd, 1957.

1958.

Krstonošić, Triva, Jaša Tomić i zemljoradnički zadružni pokret u Vojvodini u Hrvatskoj i Slavoniji, Zadružni arhiv, 6, Novi Sad, 1958, 5-38.

Radenić, Andrija, Položaj i borba seljaštva u Sremu, Naučno delo, Beograd, 1958.

1960.

Krstonošić, Triva, Doprinos zemljoradničkih zadruga borbi za opstanak srpskog naroda u Ugarskoj do 1918, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 26, Novi Sad, 1960, 68-102.

Stefanović, Miodrag, D., Sedamdeset godina od smrti Vladimira Matijevića, Pravoslavlje, novine Srpske patrijaršije, br. 12,  Beograd, 1967, 11.

Ćelap, Lazar, Kućna zadruga u Vojnoj Granici, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 26,  Novi Sad 1960, 5-18.

1968.

Kosovac, Stevan Gačanin, Ko je Privrednik?, Pravoslavlje, novine Srpske patrijaršije, br. 30, Beograd, 1968, 5.

1969.

Godišnja skupština Udruženja Privrednikovih pitomaca “Vladimir Matijević”, Prosvjeta, Zagreb, Vol. 26, 1969, br. 581/582, str. 29.

Meštrović, Ivan, Uspomene na političke ljude i događaje, Zagreb, 1969.

Privrednikovi pitomci svome duhovnom roditelju, Pravoslavlje, novine Srpske patrijaršije, br. 61/62, Beograd, 1969, 17.

1970.

Bjelica, Vidoje, Godišnja skupština  Privrednika, Pravoslavlje, novine Srpske patrijaršije, br.76, Beograd, 1970, 8.

Livada, Đuro, Privrednikovi pitomci širom zemlje obilježavaju 75 godina postojanja: novoosnovano udruženje radi samo nekoliko godina, Prosvjeta, Zagreb, Vol. 27 (1970), br. 591, str. 8.

1972.

Kovačević, Ivan, Ekonomski položaj radničke klase u Hrvatskoj i Slavoniji 1867-1914, Institu za savremenu istoriju, Beograd, 1972.

1975.

Gaćeša, Nikola L., Agrarna reforma i kolonizacija u Sremu 1919-1941, Matica srpska, Novi Sad, 1975.

1983.

Krestić, Vasilije, Politički, privredni i kulturni život u Hrvatskoj i Slavoniji, Istorija srpskog naroda VI – 1, Srpska književna zadruga, Beograd, 1983.

1984.

Kovačević, Duško M., Nacionalni i prosvetiteljski rad Pavla Aršinova (1855-1930), Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 30, Novi Sad 1984, 159-174.

Spomen knjiga Srpskog privrednog društva Privrednik 1897-1947, Udruženje Privrednikovih pitomaca „Vladimir Matijević“, Beograd, 1984.

1985.

Szabo, Agneza, Osnivanje i razvoj novčanih zavoda u civilnoj i vojnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1846-1880,  Historijski zbornik, XXXVIII, Zagreb, 1985, 37-73.

1987.

„ Da li znate“? Vladimir Matijević,  Politika, Beograd, 26. X  1987, 13.

Bikar, Fedora, Evgen Dumča (1838—1917) prvi gradonačelnik Sentandreje, Sentadrejski zbornik,  I, SANU, Beograd, 1987, 203—223;

90 godina od osnivanja srpskog privrednog društva Privrednik i 20 godina rada Udruženja privrednikovih pitomaca Vladimir Matijević, Udruženje Privrednikovih pitomaca «Vladimir Matijević»,  Beograd, 1987.

1989.

Gaćeša, Nikola L., Srpsko zadrugarstvo u Hrvatskoj i Slavoniji od 1897. do 1918, Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 1, Beograd, SANU, 1989, 133-171.

Kovačević R., Srpsko zemljoradničko zadrugarstvo na teritoriju Austro – Ugarske, Zbornik radova o povjesti i kulturi srpskog naroda u SRH,  knj.2, Zagreb, 1989.

Krestić, Vasilije, Zagreb - političko središte Srba u Austro-Ugarskoj, Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 1, Beograd, SANU, 1989, 81-91.

Szabo, Agneza, Socijalna struktura srpskog stanovništva u Hrvatskoj i Slavoniji između 1880. i 1910, Zbornik radova o povjesti i kulturi srpskog naroda u SRH, knj.2, Zagreb 1989.

1990.

Medaković, Dejan, Tuđmanova tragična parola, Nin, Beograd, 10. VI 1990, 38.

Sećanje privrednikovih pitomaca, Udruženje Privrednikovih pitomaca «Vladimir Matijević», knj.1, Beograd, 1990.
1991.

Artuković, Mato, Ideologija srpsko-hrvatskih sporova: (Srbobran 1884-1902), Naprijed, Zagreb, 1991.

Kolar–Dimitrijević, Mira, Srpsko društvo Privrednik i osposobljavanje djece dvorskog kotara u zanatstvu, trgovini i ugostiteljstvu 1897-1941. godine, glavni urednik Mile Joka, Skupština općine Dvor na Uni, Dvor na Uni, 1991, 257-264.

Krestić, Vasilije, Istorija Srba u Hrvatskoj i Slavoniji 1848-1914, Politika, Beograd, 1991.

1993.

Pataković, Milenko, Antisrpski i antijugoslovenski pogromi u leto 1914. godine, Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 2, Beograd, 1991, 281-308.

Spasojević, Boško, Privrednik i srpska društva u Hrvatskoj i Slavoniji 1898-1914, Istorijski glasnik, br. 1-2, Beograd, 1993, 37-50.

Humanitarni fond Privrednik (1897-1993), Humanitarni fond Privrednik, Novi Sad, 1993.

1994.

Radojčić Jovan, S., Srbi - Srpska krajina, Slavonija, Dalmacija, Hrvatska. Biografski leksikon, Commerce system D.D., Matica Srba i iseljenika Srbije, Fond istine o Srbima, Beograd, 1994.

1995.

Sofronijević, Mira, Darivali su svome otečestvu, Biblioteka grada Beograda, Beograd, 1995.

Tabak, Jelena, Srpsko privredno društvo Privrednik, Danica, Beograd, 1995, 415-417.  

1996.

Vlaškalin, Aleksandar, Dr Jovan Paču i njegov krug, Matica srpska - Biblioteka grada Beograda, Novi Sad – Beograd, 1996.

Đermanović, Andrija, SPD Privrednik i drugi: put ka udruživanju, Naš glas, Zagreb, 3/1996, br. 27/28, 30-31

Sava, episkop šumadijski, Srpski jerarsi od devetog do dvadesetog veka, Beograd, Evro, Podgorica, Unireks, Kragujevac, Kalenić, 1996.

1997.

Đermanović, Andrija, Vladimir Matijević (3. VIII. 1854 – 7. XI. 1929), Naš glas, Zagreb, 3/1996, br. 27/28, str. 32; Prosvjeta, Zagreb, 4/1997, br. 27, 39.

Đermanović, Andrija, (Stota) 100 godina SPD Privrednik, Prosvjeta, br. 27, Zagreb, 1997, br. 27, 12-16

Sećanja privrednikovih pitomaca, Udruženje Privrednikovih  pitomaca  «Vladimir Matijević», Beograd, 1997, knj. 1.

Srpsko privredno društvo Privrednik 1897-1997, Arhiv Srbije, Humanitarni fond Privrednik, Novi Sad, Beograd, 1997. (katalog).

1998.

Krestić, Petar V., Radi, štedi i bogu se moli, Srpsko nasleđe, Beograd, 7. VII 1998.

Krestić, Petar V., Srpsko privredno društvo Privrednik i njegov osnivač Vladimir Matijević, Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd, 1-2, 1998, 65-77.

Sećanje Privrednikovih pitomaca, Udruženje Privrednikovih  pitomaca „Vladimir  Matijević», Beograd, 1998, knj. 2.

1999.

Artuković, Mato, Srpska, gospodarska, kulturna, prosvjetna i humanitarna društva, Suvremena povijest, Zagreb, 31/1999, br. 3, str. 491-509.

Gaćeša, Nikola L., Srpske novčane ustanove u drugoj polovini XIX i početkom XX veka u Hrvatskoj i Slavoniji, Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 4, Beograd, 1999, 117-141.

Pribićević, Adam, Hrvatsko-srpska koalicija, za štampu priredio Vasilije Krestić, Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 4, Beograd 1999, 325-387.

Racković, Ratko, Dobročinitelji Privrednika u Rumi 1897-1947, Zbornik, Ruma, 1999/2000, 133-158.

Rumenjak, Natalija, Čelni ljudi u novčanim zavodima Banske Hrvatske 1900. godine – osvrt na srpsku elitu 1882-1900. god., Povjesni prilozi, 18, Zagreb, 1999, 161-239.

Stanivuković, Stevo, Zadrugari – ekonomski patrioti: banalni razlozi ukidanja Saveza srpskih zemljoradničkih zadruga i Privrednika, njihovog glasila g. 1914, Identitet, br. 32, Zagreb, 1999, 32-33.

2001.

Dumtsa Jenő Emléketete. Tanulmányok, cikkek, dokumentumok, Szentendre, 2001, 7—83.

Krestić, Petar V., Saradnja Srpskog privrednog društva Privrednik sa Društvom za potpomaganje zanata i trgovine, Istorijski zapisi, 1-2, Beograd 2001, 109-116.

Rumenjak, Natalija, Počeci gospodarske modernizacije: srpska financijska elita na prijelomu stoljeća u Hrvatskoj. Dijalog povijesničara – istoričara, 3, Herceg Novi, 01-04. mart 2001.  

2002.

Božić, Sofija, Petar V. Krestić, „Srpsko privredno društvo Privrednik (1897-    1918)”, Nastava istorije, br. 16, Novi Sad, 2002, 175-179, prikaz.

Vlahović, Kristina, Oduzete palate i zabranjen rad, Glas javnosti, Beograd, 3 mart 2002.

Gaćeša, Nikola L., Petar V. Krestić, Srpsko privredno društvo Privrednik (1897-1918), Zbornik Matice srpske za istoriju, 65/66, Novi Sad,  2002, 336-338, prikaz.

Krestić, Petar V., Srpsko privredno društvo Privrednik (1897-1918), Istorijski institut, JP „Službeni glasnik“, Beograd 2002.

Krestić Petar, V., Dobrotvorni rad srpskih žena krajem XIX i početkom XX veka, Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 65/66, Novi Sad, 2002, 271-278.

Rajić, Suzana, Petar V. Krestić, Srpsko privredno društvo Privrednik (1897-1918), Istorijski časopis, knj. 49, Beograd, 2002, 318-319, prikaz.

2003.

Krestić, Petar V., Specifičan vid obrazovanja - Srpsko privredno društvo Privrednik (1897-1918), Obrazovanje kod Srba kroz vekove, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Društvo istoričara Srbije, Istorijski institut, 2003, 127-142.

Misija: Rad, štednja, čestitost, Ortodoksni temelji menadžmenta: Privrednik Vladimir Matijevića Zagreb, 1898-1941, priredio Slobodan M. Ivošević, Beograd,Novi Sad, 2003.

Sofronijević, Mira, Humanitarna društva u Srbiji, Biblioteka grada Beograda, Čigoja štampa, Beograd, 2003.

2004.

Veljkovski, Jugoslav, Lazar Bačić, trgovac, dobrotvor, Jasenovac, 1865 – Jasenovac, posle 1940), Srpski biografski rečnik, 1, Matica srpska, Novi Sad, 2004.

Gaćeša, Nikola L., Srpsko privredno društvo Privrednik (1914-1997), Matica  srpska, Novi Sad, 2004.

Krestić, Petar, V.,  „Vladimir Matijević“ (politički portret), Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 5, Beograd, 2004, 101-114.

Krestić, Petar V., Aršinov Pavle, profesor, pisac, nacionalni radnik (Zrenjanin, 23. XII 1855 - Zagreb, 17. V 1930), Srpski biografski rečnik 1, Matica srpska, Novi Sad, 2004.

Krestić, Petar V., Saradnja Srpskog privrednog društva Privrednik sa srpskim društvima iz Bosne i Hercegovine, Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine 4, SANU, Beograd, 2004, 267-272.

Malović, Gojko, Rodoljubiva, kulturno-prosvetna udruženja, ustanove i dobrotvorne zadruge Srba u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Dubrovniku i Baranji 1918-1941, Zbornik o Srbima u Hrvatskoj 5, SANU, Beograd, 2004.

Matijević, Vladimir, Ulice i trgovi Beograda, I, Beograd, 2004.

Medaković, Dejan, Srbi u Zagrebu, Prometej, Novi Sad, 2004.

Medaković, Dejan, Srbi u Zagrebu, Moć srpske banke, Večernje novosti, Beograd, 18. XII 2004.

2005.

Krestić, Petar V., Srbi iz Ugarske - dobrotvori i članovi Patronata Srpskog privrednog društva Privrednik,  Istorijski časopis, knj. 52, Beograd, 2005, 305-316.

2006.

Ivošević, Slobodan, Oidealnomsrpskommenadžeruistinitabajka, skicaza  poslovnubiografijuVladimiraMatijevića, osnivačaSrpskogprivrednogdruštvaPrivrednik, izdanjeS. Ivošević, NoviSad, 2006.

Nikolić, VladimirN.,  Vlatković, Petar, inženjer šumarstva, narodniposlanik (VelikaGradusakodPetrinje, Hrvatska, 1883 — Zagreb, Hrvatska, oko 13. I 1936),Srpskibiografskirečnik, 2, Maticasrpska, NoviSad, 2006.

Nikolić, VladimirN., Vorkapić Jovan, sveštenik, profesor, nacionalniradnik (Vorkapić kodTopuskog, Hrvatska, 20. III 1859 — Petrinja, Hrvatska, 22. XI 1939), Srpskibiografskirečnik, 2, Maticasrpska, NoviSad, 2006.

Novakov, Aleksandra, Gođevac, SvetozarR., industrijalac, dobrotvor (Valjevo, 28. III 1863 — Beograd, 6. IX 1940), Srpskibiografskirečnik, 2, Maticasrpska, NoviSad, 2006.

2007.

Bikar, Fedora, Dumča, Evgenije, trgovac, gradonačelnik, dobrotvor (?, 1838 — Sentandreja, Mađarska, 29. VI 1917), Srpskibiografskirečnik, 2, Maticasrpska, NoviSad, 2007.

Lunić, Nikola, Srpsko privredno društvo Privrednik, 1897-2007, Katalog izložbe Srpsko privredno društvo «Privrednik», 1897-2007. povodom 110 godina od osnivanja, SPD Privrednik, Zagreb, 2007, 7-22.

Krestić, Petar, V.,  Dunđerski, Lazar, veleposednik, industrijalac, dobrotvor (Srbobran, 6. IV 1833 — Srbobran, 13.VII 1917), Srpski biografski rečnik, 3, Matica srpska, Novi Sad, 2007.

Krestić, Petar, V., Zubović, Mihajlo, domobranski major, narodni poslanik, dobrotvor (Vrelo Koreničko, Lika,1832 — Zagreb, 29. I 1913), Srpski biografski rečnik, 3, Matica srpska, Novi Sad, 2007.

P. P., Svečanost povodom 110 godina od osnivanja fonda Srpskog humanitarnog društva Privrednik, Školovali srpsku decu, Glas javnosti, Beograd, 15. II 2007.

Pivnički Drinić, Tatjana.,  Dobrović, Isidor, trgovac, dobrotvor (Kanjiža, 16. II 1841 — Daruvar, Slavonija, 18. VII 1914), Srpski biografski rečnik 3, Matica srpska, Novi Sad, 2007.

2008.

Božić, Sofija, Srbi u Hrvatskoj 1918-1929, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2008.
Sastavila mr. Aleksandra Novakov, Matica srpska, Novi Sad


Vrh